Advokátní kancelář JUDr. Karel Zach

poskytuje právní služby v co nejširším rozsahu. Bereme ohled na množství právních oblastí i jejich rozsah. Zabýváme se oblastmi z práva obchodního, práva občanského a práva trestního.

 

  • Právo obchodní, právo obchodních společností

V této oblasti jsme zaměřeni na závazkové právo a zastupování klientů při obchodněprávních sporech. Poskytujeme kompletní advokátní služby včetně soudního vymáhání pohledávek se zastupováním v exekučním nebo vykonávacím řízení. Zastupujeme Veřejné obchodní společnosti, Komanditní společnosti, Společnosti s ručením omezeným, Akciové společnosti atp.

 

  • Právo občanské, právo rodinné, právo pracovní

Námi nabízené právní a advokátní služby v této oblasti jsou zaměřeny na majetkové vztahy, převody nemovitostí, ochranu osobnosti, věcné práva a smluvní agendy a na právo rodinné a pracovní. Právní služby poskytujeme včetně soudního vymáhání pohledávek se zastupováním ve vykonávacím nebo exekučním řízení.

 

  • Právo trestní

Zde jsou nabízeny právní služby spojené s obhajobou v trestním řízení, včetně konzultací pro jednotlivá stádia trestního řízení dále i zastupování poškozeného v rámci trestního řízení.

  

  • Ostatní služby

Naše advokátní kancelář zastupuje účastníky v jednotlivých řízeních před soudem nebo správním orgánem, poskytuje právní služby a vede strany k nalezení smírného řešení sporu. Pro naši klientelu využíváme služeb odborníků i z jiných oborů - auditorů, účetních a daňových poradců, soudních znalců, tlumočníků a překladatelů, a to v povoleném rozsahu poskytovaných právních služeb a na odpovídající odborné úrovni.

Spolupráce

Nabízíme výhodné formy spolupráce. Neváhejte nás kontaktovat pro více informací nebo vyžádání konkrétní nabídky.

Novinky

Zach Karel, JUDr. - netkatalog.czAdvokátní, právní kanceláře (právník) - netkatalog.cz

Spuštění nových stránek

Vážení zákazníci, s radostí oznamujeme spuštění nových www stránek naší kanceláře. Doufáme, že Vám usnadní přístup k našim službám a budete nás rádi kontaktovat.

Zach Karel, JUDr. - netkatalog.czAdvokátní, právní kanceláře (právník) - netkatalog.cz